Ban Biên tập trân trọng gửi đến các cấp bộ Đoàn Đề cương Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII - Chuyên đề Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, Chuyên đề những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chuyên đề Nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam.

Link tải về:
>>> Chuyên đề Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng: Quán triệt Nghị quyết ĐH XIII - Đc Phạm Minh Chính.docx
 
>>> 
Chuyên đề những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: TL- Nhận thức mới về ANQG.doc

>>> 
Chuyên đề Nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam: TL- Nhận thức mới về QP.doc
 • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 195

Hôm nay: 160

Tổng lượt truy cập: 88,002

Liên hệ Facebook Đăng nhập