Ban biên tập trân trọng gửi đến các cấp bộ Đoàn 02 chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2020 do Trung ương Đoàn ban hành. 


Link tải về:
1. Hướng dẫn số 38-HD/TĐTN-XDĐ, ngày 05/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị năm 2020
>>> quangtrihuongdanhtcd2020.doc
>>> hd 38xdd2020_0001.pdf

2. Công văn số 4444 - CV/TWĐTN-BTG, ngày 17/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: CV 4444.pdf

3. Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn: 
>>> 2020 - CHUYEN DE CHO CAN BO DOAN.pdf 
>>> 2020 chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn. doc..docx

4. Chuyên đề dành cho đoàn viên: 
>>> 2020 - CHUYEN DE CHO DOAN VIEN.pdf
>>> 2020 Chuyên đề dành cho đoàn viên. doc..docx • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 1006

Hôm nay: 1,705

Tổng lượt truy cập: 226,094

Liên hệ Facebook Đăng nhập