I. Cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Trị:

Cơ quan Tỉnh Đoàn Quảng Trị được thành lập theo quyết định của Tỉnh uỷ Quảng Trị năm 1989. Hiện nay cơ quan Tỉnh Đoàn có 04 ban, bộ phận gồm: Văn phòng, Ban Xây dựng Đoàn, Ban Thiếu nhi trường học, Ban Phong trào thanh niên với tổng số 21/24 cán bộ biên chế. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn gồm có: Nhà thiếu nhi tỉnh, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Quảng Trị.

- Chức năng: Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh.

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh.

+ Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn.

+ Tập hợp, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với Thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Thanh thiếu nhi và công tác Thanh thiếu nhi.

+ Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; quản lý tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn.

- Thông tin liên lạc:

Trụ sở: số 17 – Đường Hai Bà Trưng – Thành phố Đông Hà – tỉnh Quảng Trị

ĐT: 0233.3856.348

Website: http://tinhdoanquangtri.gov.vn/

Faceboook:https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/

II. Danh sách cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn:

TT

Họ tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

Thường trực

Tỉnh Đoàn

Trần Thị Thu

Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn

0949.057.246 - tranthuqt@gmail.com

Phạm Xuân Khánh

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn

0946.047.669 - xuankhanh.pham585@gmail.com 

Ban

Xây dựng Đoàn

Nguyễn Quốc Toản

UV BTV, Trưởng Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn

0233.3852.518 - 0984.080.555-

banxaydungdoanqt@gmail.com

Nguyễn Thị Luyến

UV BCH, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn

0949.033.126 - luyen.qtyt@gmail.com

Lê Thị Tú Anh

Chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn

0945.349.045 - tuanhtdqt@gmail.com

Nguyễn Thị Lập Xuân

Chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn

0915.346.558 - lapxuan042@gmail.com

Phạm Thị Hà Vi

Chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn

0978.125.250 - phamvi18895@gmail.com

Nguyễn Thị Dạ Ngân

Chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn

0943.191.346 - ntdangan1802@gmail.com


Ban Thanh thiếu nhi Trường học

 

Nguyễn Thị Vĩnh An

 

UV BTV, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn

0233.3550.570 - 0914.796.234 - bantnthqt@gmail.com; nguyenvinhanqt@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hà

UV BCH, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn

0944.833.126 - thuhanguyen155@gmail.com

Lê Anh Tuấn

Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn

0906.533.789 - leanhtuan25091996@gmail.com

Ban Phong trào Thanh niên

Trần Thị Như Quỳnh

 

UV BTV, Trưởng Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn

0233.3851.149 - 0917.177.357 - banpttn@gmail.com; quynhtran1287@gmail.com

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

UV BCH, Phó Trưởng Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn

0949.533.126 - mylevk@gmail.com

Lê Thị Tố Trinh

Chuyên viên Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn

0918.968.123 - totrinhpoli@gmail.com

Hồ Phú Thiện

Chuyên viên Ban Phong trào Thanh niên Tỉnh Đoàn

0944.780.669 - phuthienqt@gmail.com

Văn phòng

Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

UV BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn

0918.879.555 - thanhhienbqt@gmail.com

 vanphongtinhdoanquangtri@gmail.com;

Lê Trung Dũng

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn

0981.162.368 - trungdungqt@gmail.com

Nguyễn Viết Hùng

Chuyên viên Văn phòng Tỉnh Đoàn

0938.527.051

Lê Thị Đoài

Văn thư

0233.3856.348 - 0918.190.555 -vanphongtinhdoanquangtri@gmail.com;

doaivptd@gmail.com

Nguyễn Đăng Chuyền

Kế toán

0233.850.524 - 0913.485.972 - dangchuyenqt@gmail.com

Võ Khánh Ly

Lái xe

 

0818.728.228

 • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 225

Hôm nay: 208

Tổng lượt truy cập: 88,050

Liên hệ Facebook Đăng nhập