• Địa chỉ: 17 Hai Bà Trưng, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
  • Số điện thoại: 0233 3853971Liên hệ Facebook Đăng nhập