Ngày 9/11 được công bố chính thức là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, hướng mọi công dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.


Tại chương trình, ĐVTN đã được tuyên truyền, phổ biến về Luật an ninh mạng, bảo đảm trật tự, an toàn trên không gian mạng; việc triển khai thực hiện Luật biển Việt Nam; tuyên truyền về vị trí, vai trò nòng cốt của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo, nhất là các vùng biển xa; các Luật mới được ban hành trong năm 2023.


Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật; phát huy tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tiến Nam

 • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 579

Hôm nay: 284

Tổng lượt truy cập: 139,894

Liên hệ Facebook Đăng nhập