Ngày 02/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 4626/KH-UBND, ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với UBND huyện Gio Linh. Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn do đồng chí Phạm Xuân Khánh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn làm trưởng Đoàn, cùng tham gia đoàn giám sát có đồng chí Võ Trường Sơn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh Đoàn; Về phía lãnh đạo UBND huyện có đồng chí Dương Đức Hạnh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện.Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe đại diện UBND huyện Gio Linh báo cáo kết quả việc triển khai công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo đã đánh giá cơ bản toàn diện nội dung theo đề cương của Đoàn giám sát. UBND huyện Gio Linh đã bám sát quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá để triển khai công tác tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4626/KH-UBND, ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg. Đồng thời cũng đã đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện, các đồng chí trong đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ những vấn đề quan tâm. Nhìn chung, việc triển khai công tác chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em được chính quyền địa phương quan tâm triển khai thường xuyên; tuy nhiên còn tồn tại những vấn đề khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện và đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền.Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Khánh, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn thống nhất cao với những kết quả đạt được của UBND huyện Gio Linh trong công tác chỉ đạo triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã nêu lên những mặt còn hạn chế trong quá trình chỉ đạo thực hiện của UBND huyện Gio Linh, đồng thời đề nghị UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan chủ động thực hiện hiệu quả các nội dung được giao theo kế hoạch; chủ động kiểm tra, giám sát, thẩm định các nội dung tiêu chí đã thực hiện của xã, thị trấn; quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng Nhà thiếu nhi huyện và chỉ đạo các địa phương rà soát xây dựng các điểm vui chơi, giải trí phù hợp cho trẻ em; tiếp tục triển khai tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích, trọng tâm là vấn đến đuối nước ở trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia ý kiến đối với các chính sách liên quan đến trẻ em; bố trí ngân sách huyện kết hợp với xã hội hóa nguồn lực chăm lo cho trẻ em để thực tốt kế hoạch của UBND tỉnh... Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai Kế hoạch số 4626/KH-UBND, ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, góp phần đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện.

Lập Xuân
 • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 575

Hôm nay: 183

Tổng lượt truy cập: 139,793

Liên hệ Facebook Đăng nhập