🌟 🌟  CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2024 🌟 🌟

 

🌵 Đối tượng dự thi và điều kiện tham dự

- Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST).

 

🌵 Lĩnh vực dự thi

- Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Khuyến khích các ý tưởng, dự án KNĐMST thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển lĩnh vực kinh tế xã hội trọng điểm của tỉnh, ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi thuộc 05 lĩnh vực sau:

+ Lĩnh vực Du lịch: Các ý tưởng, dự án KNĐMST nhằm khai thác phát triển dịch vụ du lịch, gắn với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Quảng Trị; phát triển dịch vụ sản phẩm mang thương hiệu Quảng Trị.

+ Lĩnh vực Nông nghiệp: Các ý tưởng, dự án KNĐMST ứng dụng công nghệ cao gắn với nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học, sản phẩm OCOP, kinh tế tuần hoàn, công nghệ chế biến sau thu hoạch, công nghệ chế biến thủy sản.

+ Lĩnh vực Y dược: Các ý tưởng, dự án KNĐMST phát triển sản phẩm y tế, hoá dược, dược liệu phục vụ khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm y tế và kết hợp cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

+ Lĩnh vực Công nghệ thông tin: Ưu tiên đẩy mạnh các ý tưởng, dự án ứng dụng công nghệ thông tin gắn với văn hóa, di sản, môi trường và giao thông nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số.

+ Lĩnh vực Công nghiệp: Ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đối với lĩnh vực cơ khí, tự động hóa; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo khác.


🌵 Hồ sơ Hồ sơ dự thi gồm 02 bộ, được trình bày bằng tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy và in trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman; phần nội dung trình bày ý tưởng cần đảm bảo đúng mẫu quy định gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm (Mẫu M-1a hoặc M-1b).

- Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu M 2).

- Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu kèm theo (nếu có).


🌵 Thời hạn đăng ký: Đến 17h00, ngày 06/09/2024 (Thứ 6).

- Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn các thông tin liên quan: Ban Phong trào thanh niên Tỉnh Đoàn, điện thoại: 02333.851.149, email: banpttn@gmail.com

Tải biểu mẫu tại https://sokhcn.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin-tt/-/view-article/1/1666599933042/1719277745808.

  • 13/KH-BCĐ

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV - năm 2023 (16/01/2023)

 • Số 272-KHPH/TĐTN-PTTN

  Kế hoạch tổ chức tình nguyện mùa Đông 2021, Xuân tình nguyện 2022 (13/01/2022)

 • Dự thảo

  Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 (28/01/2022)

 • 519-BC/TĐTN-TTNTH

  Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 133 về thực hiện CTHĐ quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 (06/12/2021)

 • Số 23-CTr/TĐTN-VP

  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 (20/01/2022)

Đang truy cập: 881

Hôm nay: 1,501

Tổng lượt truy cập: 225,890

Liên hệ Facebook Đăng nhập