TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Số trang:
select
 1844 items in 185 pages
56-HD/TĐTN-VP 24/05/2021 Mẫu kèm theo Hướng dẫn Quy trình đánh giá và phương thức minh chứng kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2021 Tải về
56-HD/TĐTN-VP 24/05/2021 Hướng dẫn Quy trình đánh giá và phương thức minh chứng kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2021 Tải về
1353-CV/TĐTN-PTTN 10/05/2021 Hồ sơ Triển khai Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 Tải về
1353-CV/TĐTN-PTTN 10/05/2021 Triển khai Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2021 Tải về
229-KH/TĐTN-TTNTH 10/05/2021 Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 Tải về
Bộ Tiêu chí các huyện, thị, thành Đoàn 09/04/2021 Các huyện, thị, thành Đoàn - Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2021 Tải về
342-QĐ/TĐTN-VP 09/04/2021 Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2021 Tải về
Bộ Tiêu chí các Đoàn trực thuộc 09/04/2021 Các Đoàn trực thuộc - Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2021 Tải về
49-HD/TĐTN-TTNTH 26/01/2021 Thang điểm đánh giá, phân loại, xếp loại thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020 Tải về
129-HD/HĐĐ 01/02/2020 Thang điểm đánh giá, phân loại, xếp loại thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020 Tải về