Nâng cao đạo đức cách mạng là sức mạnh chống chủ nghĩa cá nhân
Sáng 12/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư...
Xem tiếp
Nhận thức đúng giá trị của Chiến thắng 30-4-1975: Cơ sở của đạo đức, nhân cách và trí tuệ của người Việt Nam
Đất nước ta đang trong dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2022). Gần đến dịp kỷ niệm, thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, những kẻ suy thoái tư tưởng chính trị đã tung ra những thông tin sai...
Xem tiếp
Đấu tranh chống tham nhũng phải “liền mạch” từ Trung ương tới địa phương
Việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh là hoàn toàn cần thiết, giúp nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liền mạch, chặt chẽ, thống nhất theo hệ thống từ trung ương đến địa phương.
Xem tiếp
Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái về chính sách hòa hợp dân tộc của Việt Nam
Hòa hợp dân tộc ở Việt Nam là một trong những truyền thống nhân văn, thể hiện ý nghĩa về sự đoàn kết và không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống...
Xem tiếp
Nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo, đấu tranh với luận điệu sai trái
Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại...
Xem tiếp
Đấu tranh chống âm mưu đòi “chuyển đổi thể chế chính trị” ở Việt Nam
Trong các thời kỳ lịch sử, nhất là sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, các thế lực thù địch đã tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam.
Xem tiếp
Giữ gìn nhân phẩm, danh dự người đảng viên
Trong các mối quan hệ xã hội, nhân phẩm và danh dự là hai yếu tố tạo nên giá trị, cốt cách của mỗi người. Nhân phẩm, danh dự, uy tín không bỗng dưng hoặc trong một chốc lát có được, mà phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện, dày công vun đắp,...
Xem tiếp
Thông điệp niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuốn sách cùng tên do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản đầu năm 2022 đã truyền đi thông...
Xem tiếp
Thủ đoạn bôi nhọ chính sách bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine
Chính phủ Việt Nam luôn thực thi chính sách bảo hộ công dân tại nước ngoài với tinh thần “tương thân tương ái” hỗ trợ tối đa để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt là các điểm nóng xung đột, chiến tranh như Trung Đông, Bắc Phi và...
Xem tiếp
Thế giới càng đổi thay càng phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Những nhận định của Phạm Trần trong bài viết “Lý do sinh viên, cán bộ chán học Mác và học đảng” đăng trên trang Danlambao ngày 28/2/2022 không phải là sự thật. Và đương nhiên, đối với một cán bộ, đảng viên và sinh viên trong hệ thống các trường đại...
Xem tiếp
Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ rộng mở như hôm nay
Xem tiếp
Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay
Cương lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc bản chất cách mạng, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, Cương lĩnh, đường lối đó đứng vững và được hiện thực...
Xem tiếp
Vì sao độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa hội trở thành tâm điểm chống phá Đảng ta
Sau khi cuốn sách “Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, nhiều người cho rằng đây là một “sự kiện lý luận chính trị mang tầm...
Xem tiếp
Nhận thức sâu sắc, tạo tiền đề vững chắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Trong thực hiện chủ trương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (TSVM) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, yêu cầu đầu tiên đặt ra với Đảng ta là cần nhận thức rõ ràng, đầy đủ và...
Xem tiếp
Bổn phận và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay
Vấn đề bổn phận, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là điều hệ trọng thường xuyên và cấp thiết, đòi hỏi mỗi một cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; từ đó mới có...
Xem tiếp
‘Chiêu mới’ trong tham vọng chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông
Nhằm hiện thức hóa tham vọng phi pháp độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đơn phương ban hành quy định phạt nặng ngư dân nước ngoài trong vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông được xem là một “chiêu mới”, bước leo thang hòng hiện thực hóa...
Xem tiếp
"TỰ SOI, TỰ SỬA", VŨ KHÍ SẮC BÉN ĐỂ NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI CÁC BIỂU HIỆN SUY THOÁI TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
Từ rất sớm, trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: làm cách mệnh “trước hết phải có Đảng cách mệnh…”. Theo Người, Đảng cách mệnh là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng, nhưng Đảng đó phải bao gồm những người có...
Xem tiếp

1 
Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 188
  Tổng truy cập : 9,034,676
    Phóng sự ảnh