Hoàn thành công tác Đại hội Đoàn cấp huyện tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Tiếp nối thành công Đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành quyết định thành lập 02 Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027 phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền tại các địa phương, đơn vị tích cực, quyết liệt...
Xem tiếp
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2022-2027 - Đại hội Đoàn cấp huyện cuối cùng của tỉnh Quảng Trị
Ngày 08/8/2022, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Thị Đoàn Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Xem tiếp
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Lăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 29/7/2022, tại Hội trường Huyện ủy Hải Lăng, Huyện Đoàn Hải Lăng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Lăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Xem tiếp
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 29/7/2022, tại Hội trường UBND huyện, Huyện Đoàn Vĩnh Linh tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Xem tiếp
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hướng Hoá lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 28-29/7/2022, tại Hội trường HĐND&UBND huyện, Huyện Đoàn Hướng Hoá tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hướng Hoá lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Xem tiếp
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Ngày 28/7/2022, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Xem tiếp
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 26/7/2022, tại Hội trường UBND huyện, Huyện Đoàn Cam Lộ tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2022 - 2027
Xem tiếp
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 15/7/2022, tại Trung tâm Văn hoá huyện Triệu Phong, Huyện Đoàn Triệu Phong tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Xem tiếp
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gio Linh khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 12/7/2022, tại Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao huyện Gio Linh, Huyện Đoàn Gio Linh tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gio Linh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Xem tiếp
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
Sáng ngày 30/6/2022, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao huyện Đakrông, huyện Đoàn Đakrông đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Xem tiếp
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày 28/6/2022, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân sự tỉnh Quảng Trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Xem tiếp
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Trong 02 ngày 22-23/6/2022, tại hội trường cơ quan Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị lần thứ VII,...
Xem tiếp
Vĩnh Linh: Hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027” và Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh “về lãnh đạo Đại hội Đoàn...
Xem tiếp
Vĩnh Linh: Hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027” và Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh “về lãnh đạo Đại hội Đoàn...
Xem tiếp
Đakrông: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tà Rụt lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày 06/4/2022, tại Hội trường Nhà Văn hóa xã Tà Rụt, Đoàn cơ sở xã Tà Rụt tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tà Rụt lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Xem tiếp
Cam Lộ: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Cam Lộ, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Ngày 03/4/2022, Đoàn cơ sở thị trấn Cam Lộ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Cam Lộ, nhiệm kỳ 2022-2027.
Xem tiếp
Đakrông: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đakrông lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Ngày 16/03/2022, tại Hội trường Khu du lịch Klu Đoàn cơ sở xã Đakrông tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đakrông lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Xem tiếp
Đakrông: Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Đakrông lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027
Chiều ngày 17/3/2022, tại Hội trường Công an huyện Đoàn cơ sở Công an huyện Đakrông tổ chức Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Đakrông lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.
Xem tiếp
Giá trị pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
TCCS - Tư tưởng pháp quyền ra đời rất sớm ở nước ta. Ngay từ đầu thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ tư tưởng thượng tôn Hiến pháp và pháp luật(1). Tư tưởng này thể hiện trong nhiều tác phẩm của Người với nội dung...
Xem tiếp
Đakrông: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Krông Klang lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Ngày 01/3/2022, tại Hội trường UBND thị trấn Krông Klang Đoàn cơ sở thị trấn Krông Klang tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Krông Klang lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.
Xem tiếp

1 2 
Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • Kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

  CHUYÊN MỤC - CHUYÊN ĐỀ

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 197
  Tổng truy cập : 9,657,420
    Phóng sự ảnh