Xây dựng Đề án thành lập Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị
Cập nhật 30/09/2019 Lượt xem 1544

Trước thực tế số lượng trẻ em Quảng Trị đông đảo như hiện nay (hơn 101.000 em), bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, việc thực hiện Quyền trẻ em hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại về kinh tế, xã hội, tâm lý.

Nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em toàn tỉnh trong việc thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Đồng thời, giúp trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng và giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, hoạch định chính sách và ra các quyết định về trẻ em. Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 141/HĐĐTW ngày 23/7/2019 của Hội đồng Đội Trung ương về triển khai dự án thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và xây dựng Hội đồng trẻ em cấp tỉnh; Công văn số 669/UBND-VX, ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc hoàn chỉnh hồ sơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị, hướng tới thành lập Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị.


Theo đó, Hội đồng trẻ em là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương. Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị được xây dựng với số lượng 40 em, trong đó: Chủ tịch Hội đồng: 01 em, Phó Chủ tịch Hội đồng: 02 em, Uỷ viên: 37 em. Các em tham gia Hội đồng có độ tuổi từ 09-16 tuổi, đảm tính đại diện cho các huyện, thành phố, có cơ cấu hợp lý về dân tộc, độ tuổi, giới tính, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, là đại diện tiêu biểu cho tiếng nói, nguyện vọng của thiếu nhi trên địa bàn. Để tham gia Hội đồng Trẻ em, các em cần tự nguyện đăng ký tham gia Hội đồng trẻ em; được đồng ý tiến cử của tổ chức cơ sở Đội và cán bộ phụ trách Đội; được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ; bảo đảm sức khỏe và thời gian tham gia Hội đồng trẻ em.Hội đồng họp 1 năm 02 lần, trước kỳ họp HĐND tỉnh và Quốc hội. Nhiệm kỳ của Hội đồng trẻ em theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh.


Đề án cũng xây dựng phương án thành lập Ban Tham vấn gồm đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh và các cá nhân, tổ chức xã hội liên quan đến lĩnh vực trẻ em. Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em có nhiệm vụ định hướng hoạt động và hỗ trợ tổ chức các hoạt động của Hội đồng trẻ em, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng trẻ em cấp tỉnh.


Việc thành lập Hội đồng Trẻ em là hoạt động quan trọng và ý nghĩa nhằm tạo môi trường thuận lợi, nâng cao năng lực cho trẻ em toàn tỉnh trong việc thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em.


Vĩnh An


Các tin khác
Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 128
  Tổng truy cập : 9,043,639
    Phóng sự ảnh