Lời giới thiệu về 6 bài học lý luận chính trị
Cập nhật 15/09/2016 Lượt xem 3687

Triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên sẽ trang bị và giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển và bảo vệ đất nước.

Ban Biên tập Website Tỉnh đoàn xin gửi đến các đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên; các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và đoàn viên thanh niên các nội dung tìm hiểu 6 bài học lý luận chính trị.


Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 121
  Tổng truy cập : 9,043,632
    Phóng sự ảnh