Bài viết không tồn tại
TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG ĐỀ ÁN “ HỖ TRỢ PHỤ NỮ HỌC NGHỀ, TẠO VIỆC LÀM”
Cập nhật 15/08/2014 Lượt xem 5792

 Căn cứ quan điểm, mục tiêu và các chính sách trong Quyết định 1956 và Quyết định 295 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” và “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”; Căn cứ Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND tỉnh đã ra phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 cùng với danh mục quy định các nghề được đào tạo trong QĐ số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh, các huyện, thị, thành phố tuyên truyền cho hội viên biết rõ về chủ trương chính sách và quyền lợi trong việc học nghề, giúp hội viên có nhu cầu xác định được nghề  phù hợp và khả năng hành nghề sau khi đào tạo để đăng ký học nghề. Đảm bảo sau khi học nghề, 70% học viên được đào tạo có việc làm ổn định.

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

—Lĩnh vực dạy nghề: tập trung vào các nghề thị trường lao động đang có nhu cầu lớn, nghề có khả năng tạo thu nhập cao, ổn định và phù hợp với đặc điểm sức khỏe, tâm sinh lý của phụ nữ; mở rộng đào tạo các nghề mới thu hút nhiều lao động nữ.

Trình độ dạy nghề: Trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng.

—Phương thức dạy nghề: được thực hiện đa dạng, linh hoạt:

+ Dạy nghề chính quy tại các cơ sở dạy nghề.

+ Dạy nghề lưu động tại các làng, xã, thôn, bản.

+ Dạy nghề tại nơi sản xuất, vườn, ao, chuồng, trang trại, các vùng trồng cây nguyên liệu, chuyên canh…

*Cơ sở dạy nghề: Huy động tất cả các cơ sở đào tạo của địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác có đăng ký hoạt động dạy nghề...

Đối tượng: Phụ nữ trong trong độ tuổi lao động, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người trong diện thu hồi đất canh tác, phụ nữ bị mất việc làm trong các doanh nghiệp.

* Chính sách về hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm trong ĐA “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015:

 - Lao động nữ thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi, người có công với CM, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác, lao động nữ bị mất việc làm trong các doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn ( trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) Với mức tối đa 03 triệu đồng/ người/ khoá học (mức hỗ trợ cụ thể tuỳ theo từng nghề và thời gian học thực tế); Hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000đ/ngày thực học/người; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000đ/người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

- Đối với lao động nữ (cả nông thôn và thành thị) thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khoá học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế).

- Đối với lao động nữ khác được hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 02 triệu đồng/người/khoá (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế).

- Lao động nữ học nghề được vay vốn để học theo quy định hiện hành về tín dụng đối với HSSV. Lao động nữ làm việc ổn định tại chỗ (nơi cư trú) sau khi học nghề được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất đối với khoản vay học nghề.

- Lao động nữ là người dân tộc thiểu số thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo học các khoá học trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được hưởng chính sách dạy nghề đối với HS dân tộc thiểu số nội trú.

- Lao động nữ sau khi học nghề được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm;

- Lao động nữ sau khi học nghề tham gia SX KD, tự tạo việc làm được ưu tiên hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm từ các hoạt động hỗ trợ việc làm của đề án nµy và các chương trình xúc tiến thương mại hiện hành.

- Mỗi lao động nữ chỉ được hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách của Đề án này. Những người đã được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ học nghề theo chính sách của Đề án này. 

- Riêng những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm theo chính sách của Đề án này nhưng tối đa không quá 03 lần.

- Mức hỗ trợ học nghề sẽ được điều chỉnh  khi có sự thay đổi chính sách chung.

 


Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • Kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

  CHUYÊN MỤC - CHUYÊN ĐỀ

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 160
  Tổng truy cập : 9,657,357
    Phóng sự ảnh