Triệu Phong: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Cập nhật 22/10/2021 Lượt xem 100

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phòng trào thanh thiếu nhi năm 2021, vừa qua, Huyện Đoàn – Hội LHTN Việt Nam huyện Triệu Phong đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trịnh Điển – HUV, Bí thư Huyện Đoàn truyền đạt các nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn toàn khóa 2021-2025; yêu cầu phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định; giúp cho các cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên; đồng thời góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.


Huyện Đoàn Triệu Phong


Các tin khác
Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 191
  Tổng truy cập : 8,597,953
    Phóng sự ảnh