TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Số trang:
select
 127 items in 13 pages
19 - HD/TĐTN - TCKT 09/04/2019 Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2019 Tải về
18 - HD/TĐTN - TG 30/01/2019 Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện trong năm 2019 Tải về
17 - HD/TĐTN - TCKT 29/01/2019 Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
47 HD/UBH 29/11/2018 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 -2024 Tải về
14-HD/TĐTN-TTNTH 14/09/2018 Hướng dẫn triển khai phong trào "Học sinh 3 tốt" trong Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX năm học 2018-2019, Tải về
13-HD/TĐTN-TCKT 14/09/2018 Hướng dẫn công tác Đại hội và việc kéo dài nhiệm kỳ đại hội Đoàn cấp cơ sở Tải về
11-HD/TĐTN-TCKT 29/06/2018 Hướng dẫn thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022 Tải về
10-HD/TĐTN-TCKT 31/05/2018 Hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động" giai đoạn 2018-2022 Tải về
09-HD/TĐTN-TCKT 30/05/2018 Hướng dẫn quy trình, thủ tục kiện toàn nhân sự, chuẩn y đối với BCH, BTV và các chức danh chủ chốt Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về
08-HD/TĐTN-TTNTH 30/05/2018 Hướng dẫ tổ chức chương trình tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2018 Tải về