TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Số trang:
select
 84 items in 9 pages
100-BC/TĐTN-ĐKTHTN 31/08/2018 Báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 Tải về
76-CV/TĐTN-TG 31/05/2018 Báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên tuyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 Tải về
64-BC/TĐTN-VP 16/04/2018 Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Hội cựu TNXP và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị năm 2017 Tải về
429-BC/TĐTN-TTNTH 27/06/2017 Báo cáo kết quả tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2017 Tải về
424a-BC/TĐTN-TTNTH 15/06/2017 Báo cáo kết quả tổ chức "Ngày hội thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm" năm 2017 Tải về
415-BC/TĐTN - TCKT 30/05/2017 Báo cáo kết quả thực hiện quy định đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú Tải về
413-BC/TĐTN-TCKT 30/05/2017 Báo cáo tình hình tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
252-BC/HĐĐ 26/05/2017 Báo cáo kết quả tổ chức Hội thi "Nghi thức Đội" năm 2017 Tải về
411-BC/TĐTN-TG 26/05/2017 Báo cáo kết quả triển khai "Tuần lễ Thanh niên làm theo lời Bác" năm 2017 Tải về
397-BC/TĐTN-PTTN 09/05/2017 Báo cáo kết quả hoạt động ủy thác cho vay giữa Đoàn Thanh niên tỉnh và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II, năm 2017 Tải về