TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Số trang:
select
 272 items in 28 pages
ĐỀ CƯƠNG 26/06/2017 ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” Tải về
449-QĐ/TĐTN-ĐKTHTN 19/06/2017 Quyết định thành lập các tổ chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017 Tải về
449-QĐ/TĐTN-ĐKTHTN 19/06/2017 V/v thành lập các tổ chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017 Tải về
444-QĐ/TĐTN-TTNTH 06/06/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy chương trình "Tiếp sức mùa thi" tỉnh Quảng Trị năm 2017 Tải về
442-QĐ/TĐTN-TCKT 31/05/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các Ban, Văn phòng cơ quan Tỉnh đoàn Tải về
323-GM/TĐTN-TTNTH 22/05/2017 Giấy mời dự "Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và việc làm" năm 2017 Tải về
319-GM/TĐTN-TTNTH 15/05/2017 Giấy mời họp triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2017 Tải về
01-GM/TĐTN-ĐKTHTN 05/05/2017 Giấy mời dự họp Ban điều hành đề án xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê" giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
438-QĐ/TĐTN-ĐKTHTN 05/05/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban điều hành Đề án xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê" giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
318-GM/TĐTN-TTNTH 09/05/2017 Giấy mời dự họp triển khai "Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và việc làm" năm 2017 Tải về