TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Số trang:
select
 365 items in 37 pages
TAI LIEU HOI NGHI BCH 11/01/2020 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BCH MỞ RỘNG LẦN THỨ XIII, NHIỆ KỲ 2017 - 2022 Tải về
06-TT/TĐTN-TTNTH 18/12/2019 Thông tri triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn giảng viên nguồn cấp tỉnh về xây dựng và vận hành mô hình Hội đồng trẻ em Tải về
27-CTr/UBH 06/12/2019 Chương trình công tác toàn khoá của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024 Tải về
25-QĐ/UBH 06/12/2019 Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị khoá V, nhiỆm kỳ 2019-2024 Tải về
22-GM/UBH 29/11/2019 Giấy mời dự Hội nghị Uỷ ban Hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024 Tải về
178 - QĐ/TĐTN - XDĐ 09/09/2019 Quyết định về việc hợp nhất Đoàn khối các Cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị Tải về
118 - CTr/HĐĐ 05/09/2019 Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2019 - 2020 Tải về
09 - Ctr/TĐTN - TTNTH 05/09/2019 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2019 - 2020 Tải về
ĐỀ CƯƠNG CUỘC THI TÌM HIỂU 30 NĂM NGÀY HỘI QPTD VÀ 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM 15/08/2019 Đề cương Cuộc thi Tìm hiểu 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Tải về
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BCH 14/08/2019 DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH Tải về