TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Số trang:
select
 534 items in 54 pages
709 -CV/TĐTN - TNTH 03/10/2019 Về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương năm học 2018- 2019 Tải về
711 - CV/TĐTN - PTTN 09/10/2019 "V/v thông tin về diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019" Tải về
701-CV/TĐTN-VP 30/09/2019 Công văn về một số vấn đề lưu ý trong công tác thi đua khen thưởng năm 2019 Tải về
705 - CV/TĐTN - PTTN 01/10/2019 "V/v triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" Tải về
111 - CV/UBH 13/09/2019 "V/v tuyên truyền, lựa chọn, giới thiệu thành viên Tham gia Hành trình Thanh niên Khởi nghiệp năm 2019" Tải về
675 - CV/TĐTN - PTTN 05/09/2019 "V/v đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2020" Tải về
678 - CV/TĐTN - PTTN 09/09/2019 "V/v xác nhận số liệu trồng cây xanh và tuyến đường TN tự quản về ANTT năm 2019" Tải về
674 - CV/TĐTN - VP 05/09/2019 "V/v định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020" (KÈM ĐỊNH HƯỚNG BẢN WORD) Tải về
668 - CV/TĐTN - PTTN 29/08/2019 "V/v Tham gia phòng chống bão số 4" Tải về
642 - CV/TĐTN - PTTN 08/08/2019 "V/v giới thiệu nhân sự tham gia xét tặng Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ VI, năm 2019" Tải về