TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Số trang:
select
 567 items in 57 pages
882-CV/TĐTN-PTTN 31/03/2020 Công văn về việc đẩy mạnh khai báo sức khỏe tự nguyện qua ứng dụng NCOVI và tiếp tục triển khai các biên pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải về
887-CV/TĐTN-VP 01/04/2020 Công văn về việc đề nghị góp ý dự thảo Bộ tiêu chí thi đua công tác Đoàn và phong trào TTN nă 2020 (có dự thảo kèm theo) Tải về
875-CV/TĐTN-PTTN 25/03/2020 Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trong tình hình mới Tải về
149-CV/HĐĐ 09/03/2020 Công văn về việc hướng dẫn trang trí khánh tiết Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp Tải về
147-CV/HĐĐ 04/03/2020 Công văn về việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp Tải về
860-CV/TĐTN-TTNTH 12/03/2020 Công văn về việc giới thiệu tập thể, cá nhân xét chọn Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020 Tải về
150-CV/HĐĐ 09/03/2020 Công văn về việc giới thiệu cá nhân đề nghị xét chọn Giải thưởng Kim Đồng năm học 2019 - 2020 Tải về
874-CV/TĐTN-PTTN 20/03/2020 Công văn về việc ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 Tải về
873-CV/TĐTN-PTTN 20/03/2020 Công văn về việc đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19 Tải về
872-CV/TĐTN-XDĐ 20/03/2020 Công văn về việc đẩy mạnh kết nối tương tác trên trang Fanpage Tỉnh Đoàn Quảng Trị Tải về