TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Số trang:
select
 1698 items in 170 pages
04-HD/TĐTN-XDĐ 16/10/2019 Hướng dẫn về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 - 2022 Tải về
134-KH/TĐTN-XDĐ 17/10/2019 Kế hoạch triển khai Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 Tải về
133-KH/TĐTN-PTTN 16/10/2019 Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày thứ Bảy tình nguyện vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Tải về
131-KH/TĐTN-TTNTH 14/10/2019 Kế hoạch triển khai luật Trẻ em trực tuyến năm 2019 Tải về
709 -CV/TĐTN - TNTH 03/10/2019 Về việc giới thiệu cá nhân xét chọn danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương năm học 2018- 2019 Tải về
711 - CV/TĐTN - PTTN 09/10/2019 "V/v thông tin về diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019" Tải về
49 - TB/BĐH 30/09/2019 Thông báo về việc phân bổ chỉ tiêu nộp kinh phí triển khai công trình thanh niên "Ánh sáng đường quê" năm 2019 Tải về
130-KH/TĐTN-VP 30/09/2019 Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
701-CV/TĐTN-VP 30/09/2019 Công văn về một số vấn đề lưu ý trong công tác thi đua khen thưởng năm 2019 Tải về
28- HD/TĐTN - XDĐ 30/09/2019 Hướng dẫn sáp nhập, hợp nhất chi đoàn các thôn, bản, tổ dân phố Tải về