TRA CỨU VĂN BẢN
Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
Số trang:
select
 1475 items in 148 pages
422 - CV/TĐTN - PTTN 13/12/2018 "V/v Báo cáo số liệu nghề nghiệp việc làm và mô hình phát triển kinh tế trong Đoàn viên, Thanh niên" Tải về
421 - CV/TĐTN - PTTN 13/12/2018 "V/v Tuyên truyền động viên Đoàn viên, thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự" Tải về
67 - GM/TĐTN - VP 11/12/2018 Giấy mời Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh đoàn Tải về
75- KH/TĐTN - UBH 10/12/2018 Kế hoạch tổ chức chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2018 Tải về
418- CV/TĐTN -PTTN 10/12/2018 V/v Triệu tập Đại biểu tham dự Hội thảo truyền thông về REDD+, đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ Tải về
416-CV/ TĐTN - PTTN 10/12/2018 V/v tập trung khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra Tải về
415 - CV/TĐTN - TCKT 07/12/2018 V/v Đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn năm 2018 Tải về
47 HD/UBH 29/11/2018 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tỉnh Quảng Trị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 -2024 Tải về
74-KH/TĐTN - TG 27/11/2018 Kế hoạch phòng chống ma túy trong Thanh Thiếu niên giai đoạn 2018 -2022 Tải về
01-CTr / SKHCN - TĐTN 15/11/2018 Chương trình phối hợp hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ và Tỉnh đoàn Quảng Trị giai đoạn 2018-2022 Tải về