Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, khởi nghiệp vì huyện Hải Lăng giàu đẹp
Cập nhật 12/06/2019 Lượt xem 192

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bồi dưỡng, giáo dục và đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Người khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Ý thức vai trò, vị trí của mình, cùng với thanh niên cả nước nói chung, Quảng Trị nói riêng, gần 20.000 thanh niên trên địa bàn huyện Hải Lăng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để gặt hái thành công. 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự tạo điều kiện, phối hợp của UBND huyện, Ủy ban MTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, hội viên Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Lăng đã xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kì 2014 - 2019 đề ra.

 

Ngay từ đầu nhiệm kì, công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên học tập chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Lăng. Hình thức học tập nghị quyết tiếp tục được đổi mới. Hàng quý, các cấp bộ hội đưa chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vào nội dung sinh hoạt để cán bộ, hội viên trao đổi, thảo luận, bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về những vấn đề lớn của quê hương, đất nước. Các chương trình, hội thảo: “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”… được tổ chức ở từng cơ sở hội. Hội LHTN Việt Nam huyện gắn công tác giáo dục đạo đức, lối sống với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp bộ hội thường xuyên tuyên truyền, vận động thanh niên tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; chung tay xây dựng văn hóa giao thông; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội… Qua phong trào, nhiều điển hình tiên tiến đã được phát hiện, nhân rộng. Nhiệm kì qua, hội đã giới thiệu, biểu dương 63 tập thể, 125 hội viên, thanh niên tiêu biểu, góp phần cổ vũ phong trào thi đua sống đẹp, sống có ích trong tuổi trẻ.

 

Mong muốn nhân lên ngọn lửa cống hiến trong hội viên, Hội LHTN Việt Nam huyện đã tổ chức liên tục, rộng khắp các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phong trào thanh niên tình nguyện trong nhiệm kì qua thu hút trên 5.000 lượt hội viên, thanh niên. Từ năm 2014 đến nay, đã tổ chức 5 chương trình “Tình nguyện mùa đông” cấp huyện, 17 chương trình ở cơ sở; 5 ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng”; 8 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cấp huyện… Các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đột xuất được triển khai kịp thời; tổ chức 17 ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút gần 5.300 hội viên, thanh niên tham gia, hiến được 3.652 đơn vị máu. Cùng với phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” được triển khai sôi nổi. Hội viên, thanh niên trên địa bàn đã chung tay nâng cấp, sửa chữa 21,3 km đường giao thông nông thôn; khai thông 39,6 km kênh mương nội đồng; xây dựng 20 “Con đường kiểu mẫu” và 6 tuyến đường văn minh “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; thực hiện 44,7 km “Ánh sáng đường quê”; xây dựng 11 nhà nhân ái… Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, 100% hội cơ sở tổ chức cụ thể hóa cuộc vận động, tích cực thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá. Vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia bảo vệ Tổ quốc được phát huy bằng nhiều hoạt động cụ thể.

 

 

Thanh niên Hải Lăng được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kĩ năng công tác hội

 

Đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, Hội LHTN Việt Nam huyện đã đa dạng hóa các hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên. Trong nhiệm kì, các cấp bộ hội đã phối hợp dạy nghề cho gần 1.300 thanh niên, giới thiệu việc làm mới cho hơn 600 thanh niên; trao tặng 15 dự án khởi nghiệp cho thanh niên; tổ chức nhiều hội thảo, buổi tập huấn về khởi nghiệp… Hiện nay, nguồn vốn vay qua Quỹ quốc gia về việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện đạt hơn 2 tỉ đồng. Từ nguồn vốn này, 42 dự án của thanh niên đã được triển khai ở 15 xã, thị trấn. Hội LHTN Việt Nam huyện đã tín chấp cho 625 hộ thanh viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với 21,43 tỉ đồng. Từ năm 2014 đến nay, các cấp bộ hội đã xây dựng 131 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và 2 tổ hợp tác, có 42 mô hình kinh tế mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

 

Trong nhiệm kì 2014 - 2019, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trên địa bàn huyện chuyển biến tích cực. Hội đặc biệt chú trọng phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, trí thức, tài năng trẻ... Từ năm 2014 đến nay, các cấp bộ hội trên địa bàn đã kết nạp 8.717 hội viên và bồi dưỡng, giới thiệu 5.624 hội viên để xem xét kết nạp. Hội LHTN Việt Nam huyện hiện có 2 tổ chức hội là thành viên tập thể, 20 ủy ban hội cấp cơ sở, 94 chi hội địa bàn dân cư và 37 CLB, đội, nhóm. CLB Thầy thuốc trẻ và CLB Thủ lĩnh thanh niên ngày càng phát huy vai trò, vị trí. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kĩ năng công tác hội luôn được Hội LHTN Việt Nam huyện duy trì.

 

5 năm qua, cán bộ, hội viên thanh niên toàn huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Thành quả đáng ghi nhận là nhiều chỉ tiêu quan trọng do Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ IV đề ra đạt và vượt kế hoạch. Tuy vậy, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các chương trình của hội triển khai còn thiếu chiều sâu. Năng lực lãnh đạo của ủy ban hội cấp cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đội ngũ cán bộ cấp chi hội nhiều nơi chưa thực sự nhiệt tình, cống hiến cho phong trào. Hoạt động của hội còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động của đoàn. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm chưa đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật, sa vào các tệ nạn xã hội vẫn diễn ra. Công tác xã hội hóa, gây quỹ làm kinh phí để tổ chức hoạt động của hội còn thấp…

 

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hải Lăng - Bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Hội LHTN Việt Nam huyện xác định mục tiêu công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024 là: Xây dựng thế hệ thanh niên Hải Lăng thời kì mới giàu lòng yêu nước, yêu chế độ; có văn hoá, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, vì mọi người; có kiến thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ; hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội; có năng lực làm việc, khả năng sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; có ý thức giữ gìn nhân cách, hình ảnh tốt đẹp của bản thân, cộng đồng, quê hương, đất nước; biết gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc; có khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; biết chọn lọc điều hay, lẽ phải; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế… Cán bộ, hội viên thanh niên trên địa bàn tiếp tục nỗ lực xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; chăm lo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

 

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Lăng lần thứ V, nhiệm kì 2019 - 2024 là đại hội thể hiện quyết tâm cao của thanh niên trong huyện. Những quyết định trong đại hội chính là ý chí, nguyện vọng của thanh niên Hải Lăng muốn đem tài năng, sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực cao, sau đại hội, cán bộ, hội viên, thanh niên toàn huyện sẽ ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác hội và phong trào thanh niên được đề ra.

 

Trần Hữu Bắc - Bí thư Huyện đoàn,

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Hải Lăng


Các tin khác
Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 487
  Tổng truy cập : 5,551,228
    Phóng sự ảnh