Tỉnh Đoàn tổ chức giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) tại huyện Gio Linh và thị xã Quảng Trị
Cập nhật 10/08/2018 Lượt xem 609

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Thông báo số 323-TB/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2018 của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, trong 02 ngày 07 và 10/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn II (2016 - 2020) tại UBND huyện Gio Linh và UBND thị xã Quảng Trị. Đoàn giám sát do đồng chí Trần Thị Thu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn và có sự tham gia của đồng chí Trần Hữu Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diễn lãnh đạo các phòng ban của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Tỉnh Đoàn. Về phía đơn vị được giám sát có sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã.Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị tại các đơn vịTại buổi giám sát, UBND huyện Gio Linh, thị xã Quảng Trị đã báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) tỉnh Quảng Trị trên địa bàn, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã có những đề xuất, kiến nghị tập trung vào các nội dung như: Đề nghị Trung ương, UBND tỉnh cần tăng cường các cơ chế, chính sách dành riêng cho thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ các chương trình, dự án của thanh niên về phát triển kinh tế; cần tăng cường việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lồng ghép nội dung phát triển thanh niên vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên; thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Chiến lược phát triển thanh niên, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tại các cấp, các ngành và địa phương....


Kết luận chương trình giám sát, đồng chí Trần Thị Thu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự chủ động và những kết quả đạt được của UBND huyện Gio Linh và Thị xã Quảng Trị trong việc chỉ đạo, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên từ cấp huyện đến cơ sở, cũng như việc triển khai các nội dung quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, từ đó tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, chăm lo, phát huy vai trò của thanh niên cũng như các tổ chức của thanh niên trong việc góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng mong muốn trong thời gian tới, UBND các đơn vị tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã có kế hoạch, chương trình cụ thể để đẩy mạnh việc thực hiện 06 mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2; quan tâm việc tổ chức đối thoại với thanh niên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn, phát huy vai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp tổ chức Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nghiên cứu xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách địa phương trong bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; tạo môi trường để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 Thúy Nhung (TA)

 

 

 

 


Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Nhịp sống trẻ số 83

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 394
  Tổng truy cập : 5,223,101
    Phóng sự ảnh