Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2017
Cập nhật 29/06/2017 Lượt xem 805

Thực hiện Hướng dẫn số 93-HD/TWĐTN-BTC, ngày 28/6/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.Thông qua hoạt động, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa và sáng tạo, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo tính sâu rộng, đồng loạt trong các cơ sở Đoàn và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Tháng 7/2017

2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn:

Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể của từng chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn có thể lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức, khuyến khích tổ chức sinh hoạt tại các di tích lịch sử cách mạng ở địa phương.

3. Đối tượng: Các chi đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung hoạt động

- Tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện những việc làm thiết thực theo tinh thần của Kế hoạch số 232-KH/TĐTN-ĐKTHTN, ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

- Tuyên truyền về ý nghĩa, sự ra đời của ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 qua đó giáo dục truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; tuyên truyền rộng rãi sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ tại địa phương, đặc biệt là các anh hùng liệt sỹ trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên.

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; về kết quả nổi bật phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do Đoàn thanh niên các cấp triển khai thực hiện.

- Tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là vô giá; khẳng định việc chăm sóc các gia đình chính sách, người có công là vinh dự, là trách nhiệm của các thế hệ trẻ hiện nay và mai sau.

2. Hình thức sinh hoạt

Tùy theo tình hình thực tế của chi đoàn mình, Ban Chấp hành chi đoàn chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

- Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề để thông tin, tuyên truyền; đối thoại, trao đổi, thảo luận, tạo không gian để đoàn viên đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp cho việc đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và công tác xây dựng hình mẫu thanh niên giàu lòng yêu nước nhân ái.

- Tổ chức hoạt động gặp gỡ, thăm, tặng quà với các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thông qua đó để chuyển tải nội dung sinh hoạt chủ điểm đến đoàn viên, thanh niên.

3. Các bước thực hiện

Để thực hiện hiệu quả sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc hướng dẫn các chi đoàn chuẩn bị nội dung theo các bước sau:

- Ban Chấp hành chi đoàn thảo luận xây dựng nội dung, hình thức chương trình sinh hoạt chi doàn theo chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo

- Tổ chức hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí...) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

- Báo cáo và mời cấp ủy, đoàn cấp trên, đại diện chi hội Cựu chiến binh tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

- Thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên, yêu cầu đoàn viên tham dự đầy đủ.

- Sau buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, chi đoàn đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt, họp rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả với đoàn cấp trên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

- Xây dựng hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” năm 2017 triển khai trong các đơn vị.

- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn làm bộ phận thường trực chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và báo cáo việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động của cơ sở và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên website, các trang mạng xã hội Tỉnh đoàn.

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”.

- Kịp thời cộng tác đưa tin, tuyên truyền về hoạt động sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng” trên website, các trang mạng xã hội của đơn vị và website Tỉnh đoàn.

- Báo cáo kết quả tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm  gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra) trước ngày 31/7/2017, email: bantochuckiemtratdqt@gmail.com 


Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 78

  Nhịp sống trẻ số 77

  Nhịp sống trẻ số 76

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 248
  Tổng truy cập : 5,062,070
    Phóng sự ảnh