Xuất bản tập sách “Kỷ yếu về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Cập nhật 10/01/2012 Lượt xem 2975

  Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị vừa phát hành cuốn sách “Kỷ yếu về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Cuốn kỷ yếu tập trung giới thiệu những cách làm hay, thiết thực và những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động. 

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Lời giới thiệu: Một số văn bản của tỉnh và Trung ương về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phần thứ hai: Kết quả 4 năm triển khai thực hiện CVĐ: Báo cáo tóm tắt kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động; Kết quả 3 năm cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các nội dung của Cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị. Phần thứ ba: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 

Tập sách sẽ góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền về đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung. 

(Theo Báo Quảng Trị)


Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 78

  Nhịp sống trẻ số 77

  Nhịp sống trẻ số 76

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 230
  Tổng truy cập : 5,062,050
    Phóng sự ảnh