Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong cải cách hành chính
Cập nhật 13/05/2016 Lượt xem 2264

Cải cách hành chính là một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị giai đoạn hiện nay nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chiếm 21,6% dân số và 36,5% lực lượng lao động xã hội của tỉnh, việc phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh niên, trọng tâm là lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

 

Những năm qua, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cơ sở đoàn thuộc khối các cơ quan hành chính, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang ở các cấp đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch nhằm huy động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ cùng tham gia chương trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách môi trường hành chính thân thiện, hiệu quả và xây dựng hình ảnh người công chức trẻ giỏi, tận tụy với nhân dân. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức trẻ trong cải cách hành chính được tổ chức thường xuyên với nhiều mô hình, cách làm đa dạng như: Hội thi “Thanh niên công chức, viên chức với đạo đức công vụ” của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh... Các cấp bộ đoàn cũng đã tích cực vận động đoàn viên thanh niên trong đơn vị học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả. Việc phát huy sức trẻ tham gia công tác cải cách hành chính cũng đã tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất. Ở nhiều cơ sở đoàn, đoàn viên thường xuyên đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xử lý công việc và thực hiện văn minh công sở, tổ chức các hoạt động tình nguyện tư vấn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người nộp thuế… để giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên còn thực hiện những việc làm có ý nghĩa thiết thực như tham gia tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, không uống rượu, bia, hút thuốc nơi công sở… góp phần không nhỏ trong thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

 

 

Hội thi “Thanh niên công chức, viên chức với đạo đức công vụ” của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

 

 Tuy nhiên, trong việc xung kích tham gia cải cách hành chính của tuổi trẻ vẫn còn những hạn chế nhất định như một số đoàn viên có trình độ và năng lực thi hành công vụ, tính chuyên nghiệp chưa cao; chất lượng tham mưu ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế; việc áp dụng tin học trong quản lý chưa mang tính phổ cập; số lượng mô hình, công trình thanh niên của các cơ sở đoàn trong thực hiện cải cách hành chính chưa nhiều…

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định một trong những nội dung quan trọng cần phải tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt trong nhiệm kỳ là đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội. Chính vì vậy, BCH Tỉnh đoàn đã đưa nội dung cải cách hành chính vào chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị năm 2016. Theo đó, sẽ tập trung triển khai phong trào “Cán bộ, công chức trẻ xung kích tham gia, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp”, phong trào “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ”, phấn đấu 100% cơ sở đoàn khối công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức trẻ về cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc cụ thể tham gia cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

 

Việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện cải cách hành chính chỉ thực sự có hiệu quả trên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính, bồi dưỡng, giáo dục để hình thành những lớp cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy và cầu thị. Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai phong trào “3 trách nhiệm”, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, gồm: trách nhiệm với bản thân (trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức kỷ luật, kỹ năng ứng xử, xây dựng phong cách làm việc hiệu quả và sáng tạo trong công việc), trách nhiệm với cơ quan (hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, dân chủ, có kỷ luật, kỷ cương) và trách nhiệm với nhân dân (tôn trọng nhân dân, chống mọi biểu hiện tham nhũng, phiền hà, sách nhiễu nhân dân). Trong đó, chú trọng việc vận động đoàn viên, thanh niên học tập, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp làm việc, phương pháp quản lý hiện đại để góp phần cải cách thủ tục hành chính, môi trường hành chính của cơ quan, đơn vị, xung kích xây dựng văn minh công sở, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện nòng cốt thực hiện tư vấn thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, khích lệ và phát huy tâm huyết, sáng tạo của mỗi cán bộ đoàn và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong đổi mới phong cách làm việc, ứng xử, giao tiếp, biết vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý vào thực tiễn công việc, gắn công tác đoàn với phong trào thanh niên mà trực tiếp nhất là phong trào xung kích cải cách hành chính vào nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 27 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 11/12/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

 

Phan Trần (TA)


Các tin khác
Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 78

  Nhịp sống trẻ số 77

  Nhịp sống trẻ số 76

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 365
  Tổng truy cập : 5,153,643
    Phóng sự ảnh