Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12
Cập nhật 11/12/2015 Lượt xem 2054

      Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, BBT xin gửi đến các đồng chí và các bạn tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2015 với các nội dung sau:

1. Nội dung sinh hoạt:

1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Thảo luận các nội dung hưởng ứng Chương trình tình nguyện mùa đông 2015 - Xuân tình nguyện 2016.

3. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Trị năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2016.

4. Chính sách của Chính phủ đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

5. Đánh giá chương trình công tác của chi đoàn năm 2015.

          2. Hình thức sinh hoạt:

- Thông tin đến đoàn viên thanh niên vai trò, ý nghĩa, thời gian và một số nội dung trọng tâm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là đại hội lần thứ mười hai của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào quý I năm 2016 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa then chốt, bầu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giới thiệu vị trí Tổng Bí thư. Đồng thời, tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo và phát triển đất nước sau 30 năm đổi mới, quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong giai đoạn 2016-2020”. Bên cạnh đó, tổ chức cho đoàn viên trao đổi, thảo luận về vai trò, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.

- Tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên về Chương trình tình nguyện mùa đông 2015 - xuân tình nguyện 2016 với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; trong đó vận động đoàn viên chi đoàn quyên góp nhu yếu phẩm cần thiết cho các em nhỏ và bà con vùng cao như: quần áo ấm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập... Tổ chức các hoạt động ra quân tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Trị năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2016 đến đoàn viên thanh niên chi đoàn.

- Quán triệt đến đoàn viên thanh niên chi đoàn về các chính sách đối với thanh niên trong quá trình hoạt động tình nguyện cũng như khi kết thúc hoạt động tình nguyện Chính phủ vừa mới ban hành.

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của chi đoàn năm 2015, nêu giải pháp khắc phục khó khăn, định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của chi đoàn năm 2016.

3. Tài liệu tham khảo:

- Kế hoạch tổ chức Chương trình tình nguyện mùa đông 2015 và Xuân tình nguyện 2016 của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị:

http://tinhdoanquangtri.gov.vn/dbase/file/151005020032.pdf

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Trị năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2016.
           http://baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=56&modid=377&ItemID=102307

- Ngày 16/11/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sô 57/2015/QĐ-TTg về Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Chinh-sach-cho-thanh-nien-tinh-nguyen/201511/17525.vgp

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-57-2015-QD-TTg-chinh-sach-hoat-dong-tinh-nguyen-thanh-nien-296046.aspx

 

 


Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 78

  Nhịp sống trẻ số 77

  Nhịp sống trẻ số 76

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 370
  Tổng truy cập : 4,851,340
    Phóng sự ảnh