LỜI GIỚI THIỆU GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
NHIỆM KỲ 2020 - 2025
      Nhằm phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tham gia góp ý, đề xuất những chủ trương, quyết sách nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Tỉnh Đoàn xây dựng diễn đàn “Góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.
      Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên hãy phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước và của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
      Trân trọng mời các đồng chí và các bạn cùng tham gia!
      Nội dung văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đoàn Huyện Chi Đoàn
Họ Tên Số Điện Thoại
  Hoàng Phước Trung 8/25/2020 8:27:57 AM Phường 2 - Thị xã Quảng Trị - Thị đoàn Quảng Trị
  Nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị đầy đủ các nội dung. Kết cấu dự thảo Báo cáo thể hiện được tính chặt chẽ, rõ ràng, khoa học, đáp ứng yêu cầu của văn kiện chính trị. Nội dung dự thảo có tính tổng kết thực tiễn, khái quát cao, đảm bảo cụ thể hoá các quan điểm của Đảng, cụ thể hóa về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và Quảng Trị giai đoạn 2020-2025; dự thảo Báo cáo chính trị đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức và hoạt động, những hạn chế, yếu kém trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.
  3 lượt thích 0 lượt bình luận


  3 người thích nội dung này

  Nguyễn Thị Thanh Hoa 8/25/2020 8:20:04 AM Khu phố 6 - Phường 1 - Đông Hà - Thành đoàn Đông Hà
  Nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo và đánh giá Dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, chu đáo, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp khắc phục của BCH Đảng bộ tỉnh. Báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội đã thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.
  Nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo và đánh giá Dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, chu đáo, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, yếu kém, đề ra các giải pháp khắc phục của BCH Đảng bộ tỉnh. Báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội đã thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.
  Đề nghị cần bổ sung phụ lục thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đánh giá rõ hơn các kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ.
  3 lượt thích 0 lượt bình luận


  3 người thích nội dung này

Trang:   1 

Lịch công tác Hình aûnh

Video chuyên mục thanh niên

 • Nhịp sống trẻ số 86

  Nhịp sống trẻ số 85

  Nhịp sống trẻ số 84

  Xem tiếp
 • LIÊN KẾT HỮU ÍCH

  LIÊN KẾT WEBISTE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang online : 161
  Tổng truy cập : 7,346,040
    Phóng sự ảnh